Publiceret 12. okt. 2021

DTU: Sådan passer Power-to-X ind i fremtidens smarte energisystem

Hvorfor er Power-to-X så vigtig i et smart energisystem, og hvilke udfordringer er der for at nå i mål? Fem DTU-forskere giver deres bud.

Power To X

Grønne teknologier som Power-to-X spiller en væsentlig rolle, når det handler om at bygge et 100 pct. vedvarende energisystem. Ved hjælp af teknologien kan strøm fra sol og vind nemlig omformes til brint eller brintbaserede stoffer som ammoniak, metanol og metan og bruges som bæredygtige brændstoffer i skibe, fly, lastbiler og den tunge industri.

Det giver Power-to-X potentiale til at være med til at løse vores klimaudfordringer. Men hvordan passer Power-to-X-teknologien egentlig ind i et smart energisystem? Det kan du se i infografikken nedenfor og høre fem førende DTU-forskere give hvert deres bud på. 

Ifølge Søren Linderoth, der er institutdirektør og professor på Institut for Energikonvertering og -lagring på DTU, er Power-to-X en helt afgørende del af det fremtidige energisystem. Power-to-X har nemlig en central placering i det fremtidige energisystem, hvor teknologien både forsyner transportsektoren med grønne brændsler, men også sørger for, at energi kan lagres til fremtidigt brug. Det betyder, ifølge Søren Linderoth, at energisystemet kun vil fungere, hvis vi får Power-to-X-teknologien til at fungere.

Invester i Power-to-X-projekter

Det er professor Marie Münster fra DTU Management enig i. Til daglig forsker hun i matematiske modeller, der kan pege på, hvordan vi skal prioritere i forhold til fremtidens energi ud fra bl.a. et økonomisk og klimamæssigt perspektiv.

Analyser på DTU Management peger på, at hvis Danmark skal blive fri for at importere biomasse og grønne biobrændstoffer, og hvis vores internationale transport med skibe og fly også skal være grøn, er det en forudsætning, at vi fortsat investerer massivt i Power-to-X-projekter og infrastruktur.

”Power-to-X er vigtigt i et smart energisystem – især hvis vi skal producere grønt brændstof til at dække både den nationale og internationale del af vores transport. Vi kan nemlig forvente begrænset adgang til import af billig, bæredygtig biomasse,” siger Marie Münster.

”Et så stort behov kræver, at vi optimerer vores teknologier og kobler vores energisektorer sammen. For selv om Power-to-X ifølge vores analyser først bliver højaktuelt og konkurrencedygtigt i stor skala hen mod 2050, er det afgørende, at vi allerede gør os klar nu.”

Læs resten af artiklen fra DTU lige her