Om FED - Flexible Energy Denmark

Projektet er et digitaliseringsprojekt, der kort og godt handler om at gøre det danske elforbrug fleksibelt,
så det bliver muligt at udnytte overskudsstrøm fra vindmøller og solceller.

Colourbox Aau Topbanner

Hvorfor har vi brug for fleksibilitet?

Grøn omstilling

I Danmark er vi i gang med en grøn omstilling fra sort strøm (olie og kul) til grøn strøm (vind og sol). Vi har desværre store udfordringer med at integrere al den vind og solenergi, der produceres, i elnettet. I praksis betyder det, at vi har overskydende grøn strøm, som vi ikke udnytter.

Øget elektrificering

Samtidig ser vi ind i en fremtid, hvor der sker en løbende elektrificering af vores samfund. Vi får f.eks. flere varmepumper og el-biler i vores husstande, og det øger forbruget af strøm.

Men er det så ikke godt nok? Vi har overskydende strøm, og vi ser ind i et øget forbrug, så passer pengene vel?

Ikke helt. Der er en tidsforskydning i, hvornår der produceres og forbruges strøm i Danmark. For eksempel står vindmøller jo ikke stille om natten, selvom de fleste ligger og sover. Lige nu er mange kloge hoveder i gang med at undersøge, om man kan gemme den producerede strøm f.eks. på fysiske batterier. 

Forskydning af vores forbrug af strøm

Men det gør vi ikke i FED-projektet. Her arbejder vi i stedet på at flytte forbruget, så det passer til produktionen. Men da det er ikke alt forbrug der kan tidsforskydes så forsøger vi også at lagre strømmen ”virtuelt”, dvs. at vi forsøger at bruge f.eks. fjernvarmenettet til at lagre vores overskudsstrøm indtil strømmen skal bruges. Hvis vi ikke kan udligne den tidsmæssige forskydning, så får vi problemer med vores elnet, der ikke er dimensioneret til, at alle el-bil-ejere i 2030 oplader deres el-bil-batteri, når de kommer hjem fra arbejde kl. 16.30.

Hvis det derimod lykkes os at forskyde noget af strømforbruget og lagre resten virtuelt, så kan vi spare mange penge i Danmark – ja, faktisk adskillige milliarder kroner. Vi kan bl.a. undgå at udbygge vores elnet, men vi kan også undlade yderligere dyre investeringer i produktion og lagring af strøm.

Vi bruger Big Data og kunstig intelligens, herunder Machine Learning

I FED-projektet analyserer vi på store mængder forbrugsdata og forbrugsadfærd, og ambitionen er at muliggøre en udvikling af digitale løsninger, der kan tilpasse strømforbruget, så det passer med strømproduktionen – blandt andet ved hjælp af Machine Learning og forskellige værktøjer til håndtering af Big Data.

Derfor er Danmarks nye nationale forskningscenter for grøn omstilling, Center Danmark, også en af partnerne i FED-projektet. Deres rolle vil være at stille den viden, som FED-projektet skaber, til rådighed for hele energisektoren i Danmark, så projektets løsninger og resultater kan anvendes så bredt som overhovedet muligt.

Læs mere på centerets hjemmeside

Fakta om projektet:

  • FED = Flexible Energy Denmark
  • 24 deltagere fra universiteter, forsyningsselskaber, virksomheder og kommuner.
  • Et 4-årigt (2019 – 2023) videnskabeligt projekt med kommercielle muligheder.
  • Projektbudget på 44 mio. kr. Innovationsfonden støtter med 30 mio. kr.
  • Projektet er data drevet og skal muliggøre udvikling af digitale løsninger til styring af strømforbrug i Danmark

Download infoflyer om FED

Klik på billedet for at downloade (PDF)