FED Ordbog

a
Aktuator

En aktuator er en type motor til at bevæge, eller styre en mekanisme, eller et system. Aktuatoren fungerer med en energikilde, sædvanligvis i form af elektrisk energi, hydraulisk trykforskel eller pneumatik trykforskel - og omsætter denne energi til en mekanisk bevægelse

Pneumatics 2242779 1920
b
BRP

BRP (Balance Responsible Party) er et udtryk der bruges på elmarkedet om en markedsdeltager, som er ansvarlig for transmissionsnettets ubalancer på et eller flere adgangssteder

BRP And Imbalance Graph EN Scaled
Blandesløjfe

En blandesløjfe – eller shunt som den også kaldes – sørger for, at vandvarmen har den rigtige temperatur i dit gulvvarmesystem; uanset hvor varmt dit forsyningsvand er.

Minishunt Dn15 Dn50
d
Data lake

En digital data lake er en betegnelse for en aggregeret database med rå og ustruktureret data. Data er sendt fra projektets Living Labs. Data skal fra projektets data lake bruges til videre analyse og forskning.

Datalake Banner Colourbox Aau
DSO

Distribution System Operatør er en  betegnelse for lokale forsyningsselskaber, der forsyner forbrugere med en eller flere forsyningstyper f.eks. el, vand eller varme.

Power 597169 1920
e
Elnet

Et system af kabler, ledninger, transformatorstationer m.m. der forbinder ét eller flere kraftværker eller andre elektricitetsproducerende anlæg med forbrugerne af elektriciteten

Electricity 4666566 1920
f
Forbrugsprofil

Et forbrugsprofil er en profil, der viser en forsyningkundes energiforbrug, ofte over en bestemt tidsperiode.

MG 0072
g
Graddag

En graddag er et udtryk for forskellen på 1 grad celsius mellem et givet døgns middeltemperatur udenfor og indenfor i en bygning, hvilket benyttes til beregning af varmeforbrug.

MG 0111
l
Living Lab

Et Living Lab er et levende laboratorium, der er bestående af reelle forbrugsdata i et allerede etableret og virkeligt miljø. F.eks. hos en fjernvarme- eller elforsyning.

Blur 1853262 1920
o
Overskudsvarme

Overskudsvarme er varme, der ofte produceres i industriel sammenhæng, og som udgør en større mængde, end der er behov for i den pågældende situation eller virksomhed, hvorfor varmen bliver anvendt i en anden sammenhæng eller går til spilde.

Gauge 3151060 1920
t
TSO

Transmissions System Operatør (statslig national enhed, der leverer naturgas eller elektricitet med en fastlagt infrastruktur) EU defineret term 

Natural 1241170 1920
Transmissionsnet

Transmissionsnet, de overordnede forsyningsnet for el, naturgas og fjernvarme, som skal føre store energimængder over lange afstande

Standard Transmissionsnet
v
Virtuel energi

Virtuel energi er en betegnelse for at lagre energi ”virtuelt”, det vil sige at FED forsøger at bruge f.eks. fjernvarmenettet til at lagre overskudsstrøm fra vedvarende energikilder.

Havvindmølle Colourbox