FED Ordbog

d
Data lake

En digital data lake er en betegnelse for en aggregeret database med rå og ustruktureret data. Data er sendt fra projektets Living Labs. Data skal fra projektets data lake skal bruges til videre analyse og forskning.

Datalake Banner Colourbox Aau
DSO

Distribution System Operatør er en  betegnelse for lokale forsyningsselskaber, der forsyner forbrugere med en eller flere forsyningstyper f.eks. el, vand eller varme.

Power 597169 1920
f
Forbrugsprofil

Et forbrugsprofil er en profil, der viser en forsyningkundes energiforbrug, ofte over en bestemt tidsperiode.

MG 0072
g
Graddag

En graddag er et udtryk for forskellen på 1 grad celsius mellem et givet døgns middeltemperatur udenfor og indenfor i en bygning, hvilket benyttes til beregning af varmeforbrug.

MG 0111
l
Living Lab

Et Living Lab er et levende laboratorium, der er bestående af reelle forbrugsdata i et allerede etableret og virkeligt miljø. F.eks. hos en fjernvarme- eller elforsyning.

20200407 180430
o
Overskudsvarme

Overskudsvarme er varme, der ofte produceres i industriel sammenhæng, og som udgør en større mængde, end der er behov for i den pågældende situation eller virksomhed, hvorfor varmen bliver anvendt i en anden sammenhæng eller går til spilde.

Aau Colourbox Termostat
v
Virtuel energi

Virtuel energi er en betegnelse for at lagre energi ”virtuelt”, det vil sige at FED forsøger at bruge f.eks. fjernvarmenettet til at lagre overskudsstrøm fra vedvarende energikilder.

Havvindmølle Colourbox

Okay