Resultater

På siden her kan du få et overblik over de resultater, der er skabt i FED-projektet til dato. Siden opdateres løbende. 

11197 Center Danmark 006

Center Denmark

Et af de vigtigste resultater, der allerede nu er skabt i Flexible Energy Denmark-projektet, er den udvikling, Center Denmark har gennemgået til nu at være national hub for energidata på tværs af sektorer.

FED har bidraget til arbejdet i Center Denmark via levering af datasø, ekspertise og finansiering til videreudvikling og udbygning af datasøen.

Center Denmark vil blive videreført som virksomhed efter FED-projektets afslutning i marts 2023, og mange af de resultater, der er frembragt i FED, vil blive forankret i Center Denmark, så de er tilgængelige for fx fremtidige energi-digitaliseringsprojekter, DSO'er og andre relevante aktører i energisektoren. 

>Læs mere

Living Labs Oversigt Web

Etablering af 6 living labs

FED-projektet har etableret 6 living labs, hvor de værktøjer og metoder, der udvikles i projektet, testes i virkelige kontekster. De 6 living labs repræsenterer centrale aspekter af fremtidens energisystem:

Aalborg Forsyning (Aalborg) - Fokus: Forbrugsbaseret regulering af lokale fjernvarmesløjfer og varmepumper i boligområder.

KONSTANT (Aarhus) - Fokus: Dataopsamling af forbrug og netkvalitet for virksomheder, herunder Aarhus Havn.

Novasol (Blåvand) - Fokus: Opvarmning af sommerhuspools via grøn overskudsenergi (”virtuel lagring”).

TREFOR (Trekantområdet) - Fokus: Balancering af belastningen af elnettet via opsamling af data fra husstande og elnetudstyr.

Fredericia Fjernvarme - Fokus: Undersøge muligheder for fleksibilitet i fjernvarmenettet via dataintelligent temperaturoptimering.

Høje-Taastrup Kommune - Fokus: Monitorering og styring af indeklimaet på to skoler under hensyntagen til brugernes komfort, bl.a. på baggrund af brugerfeedback.

> Læs mere

Center Denmark Dataplatform

Etablering af datasø i Center Denmark

FED-projektet har etableret en datasø, som gør det muligt at indsamle, opbevare, dele og analysere data fra de 6 living labs og andre eksterne kilder. Her kan partnerne og andre relevante interessenter tilgå dataene som grundlag for fx analyser eller i anvendelsen af de styringsværktøjer, der udvikles i FED-projektet. 

Udviklingen af datasøen har ud over tekniske aspekter - dels ift. selve datasøen og dels ift. etablering af dataopsamling og -overførsel til datasøen fra de 6 living labs - også omfattet fx GDPR-hensyn, så alle indsamlede data anonymiseres. 

Interesserede kan få adgang til datasøen via Center Denmarks Data Platform. 

> Læs mere

Markus Spiske Skf7hxarcoc Unsplash

Udvikling af modeller og værktøjer

En række modeller og værktøjer er blevet udviklet, herunder:

  • Dataopsamling og -overførsel fra living labs til datasø
  • Modellering af forecast og kontrol ift. energistyring til bygninger, herunder vejrudsigter og dataopsamling fra udsatte lejligheder
  • Modellering af forecast og kontrol på baggrund af datadrevne digitale tvillinger
  • Modeller og værktøjer til styring af testscenarier i hvert living lab
  • App til brugerfeedback ift. komfort (temperaturoplevelse) i living lab
  • Prismodeller til udvikling af aggregatorer, der kan fungere som bindeled mellem fleksible forbrugere og energisystemet
  • Modellering af forbrugsmønstre med henblik på sænkning af fremløbstemperatur i fjernvarmesystemet

> Se oversigt over FED-publikationer 

> Se oversigt over udvalgte foredrag ved FED-forskere