Cover Energidata Webinar

Eventen starter:

Skal din virksomhed i front på det digitale grønne forretningsområde?

På online bootcampen d. 22. juni 2021 inviterer vi til innovativt samspil, da vi tror på, at innovation sker i krydsfeltet mellem forskellige videns- og interessefelter. Vi skal sammen bruge tid på at udvikle og modne ideer til den digitale grønne omstilling. 

På bootcampen vil der være en kombination af inspirerende oplæg, networking og ideudvikling i grupper. Oplæggene vil handle om digitaliseringens enorme muligheder og potentiale, brugerdrevet innovation, og hvordan man realiserer sine ideer.

Open Door Lab 

Ideer, der har et særligt stort innovationspotentiale, vil efterfølgende kunne komme i betragtning til ideaccelereringsforløb i samarbejde med Energinets Open Door Lab, der er en samarbejds- og innovationsplatform. I et Open Door lab forløb afsætter Energinet betydelige ressourcer til at afprøve ideer gennem f.eks. 5 dages sprints, hvor der også vil være deltagelse af relevante specialister.

Har idéen brug for et innovationsskub, hvor hjælp til funding, partnerskabsdannelse og lignende skal i spil, har DigitalLead stor erfaring og vil kunne hjælpe jeres ideer videre.

Mød specialister og før idéerne ud i livet

På bootcampen d. 22. juni vil der være en række specialister fra Energinet til stede, der har viden om elmarkedet og dataområdet. Derudover vil der være repræsentanter fra Green Hub Denmark samt de nationale klynger og hubs indenfor digitalisering og energisektoren.

Alt i alt en gylden mulighed for at dyrke nye ideer og finde nye samarbejdspartnere omkring digitalisering i den grønne omstilling. Vi håber, at du som deltager kan gå fra bootcampen med ideer til forretningsmodeller, der er så gode, at de skal føres videre ud i livet.

Skal du være med?

Skynd dig at tilmelde dig – der er max 40 pladser. Der vil være plads til max 3 deltagere pr. virksomhed/organisation. Deltagelse er forbeholdt erhvervsaktive, dvs. bootcampen er ikke åben for studerende.

 

Tilmeld dig her

 

Tilmeldingsfrist: Fredag 18. juni kl. 12

Spørgsmål?

Kontakt Gitte Schjøtt-Kristensen

Senior Forretningsudvikler, Energinet

+45 5167 7902 | gtk@energinet.dk

Bootcampen er sidste arrangement i en række af webinar og 3 miniworkshops, der er blevet afholdt i vinteren og foråret 2021 og arrangeret i samarbejde mellem DigitalLead, Energinet, Green Hub Denmark, Energy Cluster Denmark, Business Aalborg og Center Danmark.

Det er ikke en forudsætning for deltagelse at have deltaget i de øvrige webinarer og miniworkshops.