Shutterstock 1257908395

Eventen starter:

Kick off af Digital Energy Hub

Kom til kick off af Digital Energy Hub
- og vær med til at accelerere digitaliseringen af den danske energisektor

Via Center Denmark og den nye nationale Digital Energy Hub kan du få adgang til mange af de data og værktøjer, der er opsamlet og udviklet i løbet af FED og samlet i projektets data lake, som udgør kernen i Center Denmarks dataplatform.


Kick offen afholdes torsdag den 21. apr. 2022, 14.30 – 17.30 i AI Innovation House, Innovations Allé 3, 7100 Vejle.

I Digital Energy Hub stiller vi optimale rammer for datadreven innovation i energisektoren til rådighed for SMV’er, store virksomheder og iværksættere. Sammen skal vi gøre Danmarks energisektor til den mest bæredygtige i verden.


Danmark har brug flere digitale innovative virksomheder i energisektoren, som kan løfte de digitale kompetencer inden for bl.a. kunstig intelligens og machine learning, så vi kan fremtidssikre Danmarks energiteknologiske styrkeposition.


I Digital Energy Hub understøtter vi udviklingen af fremtidens succesvirksomheder inden for energiteknologi, og det er nu du har mulighed for at komme med helt fra start.


Via facilitering af nye tværfaglige samarbejder, innovationssprint og adgang til Center Denmarks Dataplatform med store mængder data fra bl.a. fjernvarme, vand og el, kan SMV’er og store virksomheder fremme deres udvikling og blive konkurrencedygtige, digitale virksomheder som styrker udviklingen af ny teknologi i energisektoren. Herunder dataintelligente løsninger, serviceplatforme og nye forretningsmodeller.


Kom og vær med til kick off den 21. april, vi garanterer masser af inspiration og nye relationer.

Læs mere og tilmeld dig på https://www.digitalenergyhub.com/da/events/kom-til-kick-off-af-digital-energy-hub/