FED-økosystemet

Danmarks nye nationale forskningscenter for grøn omstilling, Center Danmark, skal sikre, at FED-projektets løsninger og resultater stilles til rådighed for hele energisektoren i Danmark.

Det er det, vi kalder for ”FED-økosystem”.

FED-projektet er digitalt og baserer sig på energidata indhentet fra projektets Living Labs. Disse består af en række forsyningsselskaber rundt om i Danmark, en kommune og et sommerhusudlejningsselskab. Du kan se  projektets partnere her

FED-økosystemet indeholder:

  • Et data-økosystem (en såkaldt “datasø”, som rummer en mængde forskellige energirelaterede data, der bl.a. indsamles fra projektets ”Living Labs”, men også fra andre kilder som BBR og DMI)
  • Et økosystem for digitale værktøjer (Værktøjer baseret på kunstig intelligens, som muliggøres af Big Data fra data-økosystemet)
  • Et økosystem for digitaliseringsløsninger (Digitaliseringsløsninger, der kombinerer nogle af de udviklede værktøjer, og som skal anvendes til håndtering af energifleksibilitet i Danmark)

En række faktorer påvirker FED-økosystemet  og dermed muligheden for succes for projektet (også kaldet CSTEP-faktorer):

  • Climate, environment and geographic situation (Klima, miljø og geografi)
  • Social culture, demographic environment (Social kultur og demografisk miljø)
  • Technology (Infrastructure environment, technological skills relevant technology readiness) (Teknologi, herunder teknologiske kompetencer og teknologisk modenhed/parathed)
  • Economy and finance (Økonomi og financielle forhold)
  • Policies and regulation (Politik og regulering (bl.a. tariffer m.v.))