Publiceret 17. jun. 2021

Energiforskning: Ny aftale med USA kan accelerere den grønne omstilling

Den 7. juni holdt Danmark og USA en virtuelt signeringsceremoni for en aftale, hvor landene for første gang nogensinde skaber en klar ramme for, hvordan USA og Danmark fremover vil samarbejde om energiforskningen i en fælles søgen efter klimavenlige, teknologiske løsninger. Den historiske aftale vil kunne vise vejen for en hurtig og effektiv overgang til bæredygtige energisystemer verden over. 

Beach 375069 1920

USA har netop (gen)tilsluttet sig Parisaftalen, og landet taler for alvor om grøn omstilling. Eksempelvis er der skitseret muligheder for massive mængder af offshore-vindmølleparker på USA’s østkyst, hvor der tales om en samlet kapacitet på 300 GW i 2050. EU har ligeledes lagt planer for en kapacitet på 300 GW offshore-vind i 2050, svarende til ca. 25 gange mere end i dag. Derfor giver det rigtig god mening, at USA og Danmark samarbejder om udvikling af løsninger til massiv integration af fluktuerende vindenergi i elnettet og energisystemet generelt.

Selve offentliggørelsen af aftalen er på trapperne, men den omfatter bl.a. forskning inden for vindenergi, digitaliserede energisystemer, integration af vedvarende energi, sektorkobling, fleksibilitet, Power2X, samt brændselsteknologi herunder brint.

Tidligere har det været svært at få penge til projekter med USA, men med aftalen afsætter begge lande penge til samfinansiering af fælles forsknings- og udviklingsprojekter. Det vil gøre det langt lettere at samarbejde.

Selv om vi i Danmark ofte tænker, at vi forskningsmæssigt er blandt de førende i verden inden for grøn energi, så viser erfaringen fra smart energy-projekter med hjemsted på DTU Compute, at vi kan lære meget af hinanden.

Læs hele artiklen fra Energy Supply her