Publiceret 01. apr. 2019

Stort forskningsprojekt med milliardpotentiale skal gøre den grønne omstilling billigere

Et nyt, stort forskningsprojekt har netop modtaget 30 mio. kr. fra Innovationsfonden. Projektet skal sikre et fleksibelt og grønt energisystem i Danmark, hvor elnettet udnyttes optimalt. Det kan spare samfundet for milliarder.

Power 597169 1920

Den grønne omstilling af det danske samfund, som allerede er i fuld gang, medfører en markant øget elektrificering af samfundet.

Blandt andet et stigende antal elbiler, datacentre og varmepumper vil i de kommende år stille store krav til elnettet. Så store krav, at der er vil blive behov for massive milliardinvesteringer.

Men de penge kan spares, hvis vi bliver i stand til at udnytte det eksisterende elnet langt mere effektivt end i dag.

Derfor er de fire danske tekniske universiteter DTU, Aalborg Universitet, SDU og Aarhus Universitet nu gået sammen med forsyningssektoren om udvikling af systemer, der ved hjælp af kunstig intelligens og big data, kan sikre, at der ikke bliver behov for at poste nær så mange penge i udbygningen af elnettet.

Besparelsespotentialet på landsplan er på den gode side af én milliard kroner – måske endda væsentligt mere.

- Vi kan spare bekostelige udbygninger af el-nettet, og investeringer i produktionsapparatet. Jo mere effektivt vi udnytter den strøm, der allerede i dag produceres af vedvarende energi, jo mindre bliver udbygningsbehovet. Mere produktion baseret på sol og vind er godt, når vi sammenligner med fossile alternativer. Flexible Energy Denmark sigter mod en bedre distribution af den vedvarende energi, og dermed et behov for færre investeringer i vedvarende energi, end det ellers ville være nødvendigt for at sikre en grøn fremtid, siger Lars Bonderup Bjørn, der er adm. direktør for EWII, som står i spidsen for projektet.

Projektet bliver det første større forskningsprojekt, som etableres på det nationale forskningscenter Center Danmark, der blev offentliggjort i oktober 2018, og som har til huse i Gudsø mellem Fredericia og Kolding.

Balance Colourbox Aau

Bedre kapacitet og udnyttelse af elnettet

Hvis besparelserne i milliardklassen skal blive til virkelighed, skal det eksisterende elnet i Danmark udnyttes langt mere effektivt i dag.

Forskningsprojektet – Flexible Energy Denmark – skal derfor sikre, at fleksibiliteten i elnettet aktiveres, og samtidig gøre os klogere på, hvordan Danmark bedst kan få balanceret produktion og forbrug i den grønne omstilling, så kapaciteten i elnettet udnyttes mest optimalt.

Energisektoren er udfordret af, at de grønne energiformer som eksempelvis vind og sol er vejrafhængige og derfor kun undtagelsesvis sikrer produktionen samtidigt med forbruget.

Produktionssiden kommer derfor til at investere i betydelig overkapacitet, hvis der ikke udvikles løsninger til et bedre match mellem udbud og efterspørgsel.

Projektet sigter mod at integrere forskellige produktionssteder og laboratorier med forbrugssteder, der kan lagre energien – eller anvende energien mere fleksibelt end ellers.

- Hvis vi ikke kan finde ud af at håndtere denne balance, kommer vi i Danmark til at skulle investere rigtig mange milliarder i om- og udbygning af elnettet. Med FED-projektet får vi mulighed for at forske i den problemstilling. Blandt andet ved at bruge data som baggrund for udvikling af produkter og finde sammenhænge og mønstre – altså at få indsigt i forbrugeradfærd, siger Henrik Madsen, professor og centerleder for DTU Compute.

Nationalt projekt med store perspektiver

FED er et nationalt projekt, der bygger på et samarbejde på tværs af de fire universiteter DTU, SDU, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, forsyningsbranchen anført af EWII, kommuner og kommercielle produktionsvirksomheder – i alt 28 forskellige interessenter.

- Med Innovationsfondens tilsagn om en massiv støtte får projektet for alvor luft under vingerne, og med så bred en opbakning fra virksomheder, kommuner og universitetsmiljøet herhjemme vil vi få den nødvendige manpower i og opmærksomhed på projektet. Jeg har meget store forventninger til FED, og forskningsresultaterne kan komme til at betyde kvantespring i den måde vi i dag tænker og praktiserer forsyning, siger Lars Bonderup Bjørn, adm. direktør i energikoncernen EWII, og formand for styregruppen for FED.

Også Innovationsfondens direktør, Peter Høngaard Andersen, ser store perspektiver i projektet.

- Vi står lige nu med den meget store – og meget vigtige – opgave at omstille vores nuværende forsyning til fremtidens grønne energiforsyning. I den omstilling er det afgørende, at vi udnytter vores elnet mest optimalt og dermed reducerer behovet for investeringer i ny infrastruktur. Og netop her vil FED-projektet spille en afgørende rolle ved at skabe ny viden og nye løsninger med hjælp fra fx digitale data om elforbruget i en række sektorer, siger Peter Høngaard Andersen.

For mere information, kontakt:

Lars 520

Lars Bonderup Bjørn

Adm. direktør, EWII & formand for styregruppen og talsmand, FED

Henrik Madsen 2019 520

Henrik Madsen

Professor, centerleder, DTU Compute

Hehy Lys Groen 1200

Heidi Hyre-Fenneberg

Direktør for Strategiske Projekter, EWII & projektleder, FED