Publiceret 24. okt. 2019

Smart styring af virtuelle batterier styrker energisystemet

Sommerhuse med swimmingpools i Blåvand, varmepumper i parcelhuse Føns ved Middelfart og skoler i Høje Taastrup skal de næste år demonstrere, hvordan fleksibelt elforbrug kan gøre elnettet mere robust og klar til meget mere vind- og solenergi.

Det sker som et led i det fireårige projekt Flexible Energy Denmark (FED), der er støttet af Innovationsfonden. 

Forsyningsselskabet EWII’s adm. direktør, Lars Bonderup Bjørn, der er formand for FED’s styregruppe, ser fleksibelt forbrug som ’et virtuelt batteri’, der kan blive til god gavn både for elnettet og samfundet i det hele taget.

- Fleksibelt forbrug kan sikre en optimal udnyttelse af vind og sol på vejen mod en 100 procent grøn energiforsyning, siger Lars Bonderup Bjørn, der med FED-projektet håber på at få viden også om forretningsmodeller tilknyttet fleksibelt forbrug.

DTU er et af de fire universiteter bag FED:

- Sommerhuse, skoler og varmepumper i hjem og fjernvarmesystemer er blot nogle af de muligheder, vi har for at skabe det fleksible elforbrug, der er en forudsætning for at skabe et grønt energisystem i Danmark, siger professor Henrik Madsen fra DTU Compute.

For Henrik Madsen er opskriften klar:

1) Vi skal have meget mere grøn el,

2) gøre en betydelig del af elforbruget fleksibelt

3) elektrificere samfundet.

- Vi skal vi have grøn el ind alle steder! fastslår professoren.

Fakta

Artiklen blev bragt i ENERGI19: Energiforskning skaber stærke klimaløsninger, udgivet af Innovationsfonden, EUDP og ELFORSK. 

Tekst: Jesper Tornbjerg, Dansk Energi

> Download magasinet (PDF)

Smartnetboks

Som led i den grønne omstilling dækker vindmøller/solceller nu, hvad der svarer til knap halvdelen af det danske elforbrug. Mange flere VE-anlæg er på vej, og det baner vej for en klimavenlig elektrificering af samfundet.

For EWII som forretning er det vigtigt at få mere viden, så det bliver ’muligt at træffe de rigtige beslutninger’, som Lars Bonderup Bjørn formulerer det.

I elsystemet skal der være balance mellem forbrug og produktion fra sekund til sekund, minut til minut og time til time, så der er behov for kommunikation med mange forskellige typer el-apparater og smart styring tættere og tættere på realtid. Uden denne styring af dele af forbruget risikerer produktionssiden at investere i betydelig overkapacitet.

Med FED-projektet er forskerne fra universiteterne gået sammen om at finde løsninger, så elnettet også i fremtiden – med begrænsede investeringer - kan tilbyde en leveringssikkerhed i verdensklasse.

Teoretisk viden om bl.a. kunstig intelligens og Big Data fra DTU, Aalborg Universitet, SDU og Aarhus Universitet bliver med FED-projektet kombineret med praktiske erfaringer fra EWII og en række andre private virksomheder og kommuner. I alt deltager 28 parter.

FED er det første større forskningsprojekt, som etableres på det nationale forskningscenter Center Danmark, der blev offentliggjort i oktober 2018.

Foto: NOVASOL

For mere information, kontakt:

Henrik Madsen 2019 520

Henrik Madsen

Professor, centerleder, DTU Compute