Publiceret 23. feb. 2021

På vej mod fremtidens energisystem: Andrew Keane

Digitalisering, Big Data, fleksibilitet og energifællesskaber – det er blot nogle af de elementer, der kommer til at spille en nøglerolle i fremtidens energisystem. Efter konferencen Green Digitalization 2020 talte vi med en af Europas førende eksperter inden for energisystemer, irske Andrew Keane, for at få hans syn på det danske energisystem nu og i fremtiden.

Skærmbillede 2020 10 08 150843

I interviewet fremhævede Andew Keane fem fokuspunkter:

1. Udfordringerne med elbiler

“Der er forskellige udfordringer forbundet med, at der er stort fokus på elbiler som en vej til at nå målene for nedbringelse af CO2-udledninger. Hvis man ser på Danmarks indsats for at nå jeres ambitiøse mål, har I jo en stærk forhistorie med flotte resultater på en række områder, især i forhold til integration af vedvarende energi i elsystemet, men i mine øjne bliver transport nok den sværeste nød at knække. Det ser lige nu ud til, at flere og flere forbrugere ser elbiler som et attraktivt alternativ til benzin- og dieselbiler, men der er stadig et uafklaret spørgsmål i forhold til., hvordan man kan øge salget. Bør staten introducere tilskud eller fordelsprogrammer, hvor længe skal de i så fald være i kraft, og hvordan kan det gøres på en fair og upartisk måde? Vi ser en tendens til, at salget af elbiler stiger overalt, så jeg er fortrøstningsfuld, hvad dette angår.

Den øgede brug af elbiler vil stille nye krav til elnettet og oplader-infrastrukturen, men vores forskning inden for disse områder tyder på, at de kan opfyldes ved hjælp af forbedrede værktøjer, intelligent anvendelse af infrastrukturen og god systemstyring. Og så er der selvfølgelig den udfordring, som FED-projektet er ved at undersøge, nemlig hvordan vi kan integrere alt dette i det overordnede energi-økosystem.”

Windmills 1838788 1920

2. Behov for øget stabilitet og driftssikkerhed

“Uanset om vi primært fokuserer på at bygge flere vindmøller eller tilføre flere bæredygtige brændstoftyper i det balancerede energisystem, eller vi går efter at skabe digital balance og fleksibilitet, er vi nødt til at bibeholde et fokus på den infrastruktur, der er til rådighed i energisystemet i dag. Når først vi har valgt at gå elektrificeringsvejen for at opfylde vores CO2-mål, fx via elektrificering af opvarmning og afkøling, bliver det endnu mere vigtigt.

Hvis vi øger antallet af forbundne enheder sideløbende med, at vi øger mængden af variabel energiproduktion, ændrer vi de grundlæggende driftsprincipper for elsystemet. Derved bliver ting som fx forsyningssikkerhed, stabilitet og driftssikkerhed endnu mere afgørende, da el så spiller en endnu større rolle i samfundets infrastruktur. I Danmark er I en del af et større system med forbindelser til alle sider, men lande som Irland oplever andre udfordringer i den sammenhæng, fordi vi er en ø. Og gennemførelsen af Brexit understreger spørgsmålet om betydningen af landegrænser, EU-grænser osv., så det skal der også findes en løsning på.“

Matthew Henry Yetqklnhsui Unsplash

3. Sammenhængende net til øget brug af vedvarende energi

“Når vi ser mod fremtidens europæiske energisystem, kan vi allerede nu se en høj grad af forbundne og gensidigt afhængige systemer og delsystemer. Vi har tidligere set eksempler på, hvordan dårlig koordinering mellem nationale kontrolcentre har medført strømsvigt og netproblemer. Nu om dage ser vi mere, at den øgede sammenkobling har sat sit præg på, hvordan energimarkedet er sammensat og fungerer, og jeg tror, dette vil ske endnu mere i takt med, at de mange delsystemer kobles endnu mere sammen.

Men hvis man ser på systemet på et højere niveau, kan man se, at der er stor afstand mellem de steder, hvor de vigtigste vedvarende energikilder er placeret, og de steder, hvor energien reelt anvendes. Der kan eksempelvis udvindes enorme mængder energi i offshore vindmølleparker, hvilket vil kræve energioverførsel på tværs af kontinentet, for at energien kan nå frem til de mange forbrugere i Centraleuropa. Så på den måde vil vi bevæge os mod et ”super-net” eller et enormt forgrenet, forbundet net, der dækker hele Europa – selvfølgelig under hensyntagen til politiske og nationale udfordringer, som nævnt ovenfor.”

Electric Car 4381728 1920

4. Fleksibilitetsudfordringen

“Det at skabe fleksibilitet vil blive en nøgleudfordring, ikke kun i det danske energisystem, men også i fremtidens større europæiske energisystem. Vi taler her om et net, der skal kunne håndtere alt fra en villavej og helt op til højspændingstransmissioner over store afstande; sammenkoblingen af lokale infrastrukturer med det europæiske energimarked. Det skaber et stort behov for fleksibilitet.

Det er så let at sige, ‘Jamen, vi har alle de her elbiler, og vi har den her mængde strøm, og så skal vi bare skabe balance mellem produktion og behov’ – men det er en meget svær udfordring at overføre det til virkeligheden, som I jo afgjort ved i FED-projektet. Men det er også en virkeligt stor mulighed – især hvis man ser på det endnu større perspektiv og inddrager ting som brint eller biogas eller spildevand som fleksibilitetspotentialer. Det vil variere meget fra land til land og fra region til region, men der er et større perspektiv, som man bør holde skarpt øje med, så snart man begynder at sammenkoble alle disse forskellige aspekter af samfundet. Der er et kæmpe potentiale hvad angår bæredygtighed og nedbringelse af CO2!”

Dennis Kummer 52Geprmkp7m Unsplash

5. Hvordan får vi forbrugerne med?

“Et af de vigtige aspekter af alt dette er forbrugerne. Vi er nødt til at få folk med på denne rejse. Heldigvis ser vi lige nu nærmest en decideret aktivisme blandt universitetsstuderende, hvad angår klimakrisen, så jeg tror, at vi om få år virkeligt vil mærke resultatet af det, når de unge kommer ud på arbejdsmarkedet og andre professionelle sammenhænge.

Men forbrugere i alle aldre er nødt til at være villige til at ændre på ting på et helt grundlæggende niveau som privatpersoner. Og jeg tror, det vil kræve støtte, uddannelse og fordelsordninger. Et aspekt, man kunne se på, er tarifstrukturer og prissætningen af el og energi – på den måde vil forbrugerne kunne se fleksibilitet som noget positivt, i stedet for at være mistænksomme over for det. Vi oplever stadig en ret høj grad af mistænksomhed forbundet med ting som smarte målere. Folk er bekymrede for, om ”Big Brother is watching you” – og de glemmer helt, at vi allerede har en enhed i lommen det meste af tiden, som er i stand til at gøre lige netop det. Så der er en vigtig og omfattende kommunikationsudfordring, der skal løses, men jeg ser generelt rigtigt positivt på udviklingen.”