Publiceret 04. nov. 2019

FED-delprojekt: Smart varmestyring gør poolsommerhuse mere klimavenlige

Sommerhuse i Blåvand skal reducere CO2-udledningen markant ved at styre opvarmningen efter produktionen af vindenergi.

Sommerhus Colourbox Aau

Varmeregningen er skyhøj i sommerhuse med indendørs swimmingpool, for det koster mange penge at opvarme vandet til omkring 30 grader. Men man kan spare penge og ikke mindst reducere CO2-udledningen med op imod 30 procent, hvis man udnytter overskudsproduktionen af vind- og solenergi til at opvarme vandet.

Det mener DTU, sommerhusudlejningsbureauet NOVASOL m.fl., som nu går i gang med en videreudviklet udgave af et nyligt afsluttet projekt med smart styring af opvarmningen i sommerhuse med pools.

I udvalgte poolsommerhuse i Blåvand ved den jyske vestkyst vil man opvarme vandet, når strømmen kommer fra vindmøller, og stoppe opvarmningen, når strømmen kommer fra kilder med højere CO2-aftryk. Eftersom vandet holder på varmen i lang tid, mærker sommerhusgæsterne intet til den CO2-relaterede styring.

Elprisen svinger over døgnet og er dyrest, når der er rift om strømmen. Derfor vil sommerhusejere og -lejere kunne spare penge, hvis de opvarmer på andre tidspunkter. Der vil også være besparelser at hente, hvis energiafgifterne i fremtiden bliver reguleret efter CO2-belastningen.

Det nye projekt kommer til at samarbejde med Danmarks nye nationale forskningscenter for grøn omstilling Center Danmark gennem projektet ’FED’ – Flexible Energy Denmark, som Innovationsfonden støtter med 30 millioner kroner. NOVASOLs område i Blåvand bliver således et såkaldt "living lab", hvor FED-projektet arbejder på at løse konkrete energiudfordringer i virkelige kontekster.

”I dag bliver vindmøllerne ofte stoppet, og dermed går masser af grøn strøm til spilde. Sommerhusinitiativet med NOVASOL betyder, at vi kan bruge sommerhusene som eksisterende kæmpemæssige batterier til lagring af grøn energi til brug, når strømmen er mere sort. Hermed kan vi med smart styring fremme den grønne omstilling her og nu”, siger Henrik Madsen, centerleder for CITIES og videnskabelig projektleder af FED-projektet.

FED skal sikre, at fleksibiliteten i elnettet udnyttes og samtidig gøre os klogere på, hvordan Danmark bedst kan få balance mellem energiproduktion og -forbrug i den grønne omstilling og undgår at udbygge elnettet med fx flere vindmøller.

Smartnetboks

Sensorboks snakker med central server

Besparelserne (CO2 og økonomisk) opnår man gennem en relativ simpel styring. En sensorboks i sommerhuset kommunikerer med en central server, der ved hjælp af kunstig intelligens regner ud, hvornår det er optimalt at opvarme vandet.

Man lader en algoritme tygge sig gennem data fra vejrprognoser og sammenholde dem med oplysninger om udlejningen af sommerhuset. Og serveren kan give varmepumpen eller el-patronen i sommerhuset besked på at starte, når det er mest klimavenligt.

I det tidligere projekt, der kørte under Danmarks største Smart City-projekt, CITIES, kommunikerede sommerhuset med serveren over mobilnettet, men forbindelsen var ofte ustabil. Alligevel opnåede man en markant besparelse. Nu vil man benytte de mere stabile internetforbindelser (fx fiber), som ofte findes i sommerhusene, ligesom man vil opdatere udstyret.

Sommerhus 2 Colourbox Aau

NOVASOL ser gevinst flere steder

Hos sommerhusudlejningsfirmaet NOVASOL glæder Thomas Kieldsen, group business development manager, sig til at teste metoden yderligere, fordi den er vejen til mere klimavenlige sommerhuse:

’Som virksomhed ville vi aldrig have startet noget lignende, hvis vi ikke havde modtaget hjælp fra DTU-ingeniørerne, da det kræver en masse computerteknologi og matematiske algoritmer (maskinindlæring),” siger Thomas Kieldsen.

I forhold til branding håber NOVASOL, at deltagelse i forskningsprojekterne vil være til fordel for ferieudlejningsbureauet, ligesom branding kan være en faktor for sommerhusejerne, hvor ingen har afvist at deltage i projektet.

”Feriehusejere ville aldrig individuelt kunne etablere en løsning som den, de har modtaget gennem dette projekt. Man kan også godt forestille sig, at gæster fremover vil vælge det hus, hvor CO2-påvirkningen er reduceret betydeligt sammenlignet med de nærliggende sommerhuse, hvis lejen og beliggenheden er omtrent den samme,” siger Thomas Kieldsen.

”NOVASOLs ambitioner går videre end rammerne for FED, idet vi tror så meget på konceptet, at en eventuel større udbredelse vil realisere konkrete CO2-besparelser allerede i 2020. Samtidig har vi volumen til at udbrede løsningen til hele landet til vores henved 1.000 sommerhuse med indendørspool, der hver især bruger over 30.000 Kwh om året, så en 30% reduktion vil gøre en forskel,” siger han.

Brancheforening er interesseret

På Folkemødet på Bornholm i juni var professor Henrik Madsen med i en debat hos Feriehusudlejernes Brancheforening, hvor han fortalte om resultaterne fra det oprindelige sommerhusprojekt.

Nu glæder man sig i brancheforeningen over fortsættelsen med FED-projektet i Blåvand, siger vicedirektør Poul Fejer Christiansen:

”Vi er meget interesseret i tiltag, der kan gøre vores branche mere klimavenlig. Her spiller FED-projektet godt sammen med vores ønske om at skabe et image for sommerhusbranchen i Danmark om, at vi passer på klimaet.”

Poul Fejer Christiansen håber, at muligheden for at udnytte grøn overskudstrøm tænkes videre.

”Vi forventer, at mange af vores tyske sommerhusgæster i fremtiden kommer til at køre i elbiler. Der vil muligheden for, at gæsterne kan oplade bilen fx om natten med vindmøllestrøm, fremme den grønne profil, vi har sat gang i, og som vi gerne vil vise omverdenen,” siger han.

Fakta

Danmarks største smart city-projekt, CITIES, forsker i løsninger, der støtter overgangen fra fossile brændstoffer til et moderne samfund, tilpasset bæredygtige energisystemer.

CITIES dækker over en bred vifte af forskningsaktiviteter, der letter fleksibiliteten i hele energisystemet ved at forske i effektive, integrerede og intelligent energiløsninger. Aktiviteterne i CITIES dækker alle aspekter af energisystemet, herunder el, gas, fjernvarme/køling og biomasse. Og vigtigst af alt forsker CITIES i metoder, der bygger på kunstig intelligens (AI) til at analysere store mængder data, så man kan forudsige, kontrollere og optimere samspillet mellem energiformerne.

I CITIES medvirker otte danske og svenske byer og kommuner, 24 danske og svenske industrielle partnere samt 15 internationale videns-institutioner fra EU, Kina og USA. Projektet støttes af Innovationsfonden. Projektet slutter med udgangen af 2020.

Læs også: http://smart-cities-centre.org/

Del-projektet omkring NOVASOL videreføres nu i et af FED's living labs.

For mere information, kontakt:

Henrik Madsen 2019 520

Henrik Madsen

Professor, centerleder, DTU Compute