Publiceret 09. sep. 2022

Data hjælper os med at spare energi

Af Hanne Kokkegård, DTU

Adfærdsændring, digitale løsninger og data i realtid kan hjælpe Danmark med at nå klimamålet og komme lettere gennem den aktuelle energikrise – og samtidig spare os for dyre investeringer i elnettet. På Klimafolkemødet forklarede FED-projektet om data og fleksibilitet.

Panelet Square

Der var en virkelighed før den 24. februar – og en virkelighed efter. Da krigen i Ukraine begyndte, steg energiprisen markant i Europa, og mange lande – herunder Danmark – fremlægger lige nu energispare-planer for, hvordan vi skal komme gennem vinteren uden brug af russisk gas: Sænk temperaturen til 19 grader i offentlige bygninger, forkort fyringssæsonen, begræns udendørsbelysning, spar på energien generelt.

> Læs mere om regeringens spareplanere

I skrivende stund ligger prisen for en kWt på godt 4 kroner inklusiv transport og afgifter og har været oppe over 8 kroner. Der er med andre ord mange penge at spare ved at være fleksibel, især hvis man har varmepumpe eller elbil – men også på opvask, tøjvask og belysning. Og folk er interesserede. Ifølge Green Power Denmark hitter apps, der viser elprisen lige nu i Danmark. Det er et nødvendigt og samtidigt super godt udgangspunkt for Danmark, for der er behov for adfærdsændring hele vejen rundt, og her spiller data og visualisering af data en afgørende rolle.

På Klimafolkemødet i Middelfart har fire af vores aktører i Flexible Energy Denmark-projektet fortalt, hvordan vi med digitale løsninger kan udnytte den grønne energi bedst muligt, så vi ovenikøbet kan begrænse udbygningen af den eksisterende infrastruktur i elnettet. Projektet har udviklet løsninger med perspektiver, der kan bidrage til, at Danmark kan spare 31 mia. kroner, og hjælpe med at nå klimamålet på 70 procents reduktion i 2030.

 

Per Til Web

TREFOR og EWII: Behov for data i realtid

Eftersom infrastrukturen i elnettet stammer fra før, der var tænkt på elbiler og varmepumper, vil det være nødvendigt med en vis udbygning af elnettet, men data kan gøre det billigere, fordi vi får fleksibiliteten i spil, siger Per Sørensen, elforsyningsdirektør for TREFOR og direktør for TREFOR-El-net & El-net Øst:

- Vi kommer fra et system, hvor elproduktionen har tilpasset sig elforbruget. Nu kommer vi til en situation, hvor vores forbrug skal tilpasse sig elproduktionen med vedvarede energi fra sol og vind, der skifter over døgnet og årstiden. Hvis vi skal have tingene til at gå op i en højere enhed, så skal samfundet som sådan ændre adfærd. Vi skal bruge strømmen, når den bliver produceret. Strømmen kan lagres, men det er dyrt. Så vi skal have flere ting på banen – og her er data centralt.

Et stort problem for netselskaber er, at man i dag ikke får realtidsinformationer udefra om netop det elnet, som man forsøger at drive.

- Det er klart, at jo bedre vi kan følge med i, hvad der sker i nettet - og i hele energisystemet - lige nu, jo bedre kan vi optimere det. Her vil data i realtid gøre det muligt at finde de områder, hvor der kan skabes fleksibilitet. Det er en stor opgave at etablere en fælles dataopsamling på tværs af hele energisystemet. Men det skal vi i fremtiden, siger Per Sørensen.

Mette Til Web

Behovet for realtidsdata nikker multiforsyningsselskabet EWII A/S genkendende til. Ligesom andre leverandører af el hjælper EWII kunderne med at visualisere data, så kunderne kan logge ind på deres egen konto og se deres energiforbrug. EWII arbejder med udvikling af nye digitale selvbetjeningsløsninger, hvor man gerne vil nudge folk til at bruge energi på de tidspunkter, hvor det gavner den grønne omstilling og balancen i energisystemet. De skal fx kunne sammenligne deres forbrug med andre familier eller få notifikationer om vigtige ting.

- Så data er en vigtig spiller, men fordi data i dag kan være op til fem dage gamle, eller energiforbruget måske ikke er udspecificeret over døgnets 24 timer – men kun på dagsniveau, kan man ikke agere super klogt på det. Vi ønsker en løsning, så folk med det samme kan se, hvad fx et brusebad har kostet, siger direktør for Marketing og Kommunikation i EWII A/S, Mette Daugård.

Hun understreger, at kunderne kun får økonomisk glæde af at bruge strømmen på tidspunkter, hvor det er billigt, hvis de har en elaftale, der understøtter dette – altså variable priser og ikke fastpris.

EWII er dog meget fortrøstningsfuld:

- Den grønneste og billigste energi er den, man ikke bruger. Det seneste halve år har danskerne sparet 9 procent på strømmen sammenlignet med året før, så der er noget at komme efter i forhold til at spare. Vi oplever en stigende tendens til, at folk går på opdagelse i deres eget elforbrug. Folk slukker for standby forbrug, videoovervågning osv. Folk er interesserede i at se, hvor der er noget at flytte med, siger Mette Daugård.

Henrik Til Web

DTU Compute: Vi mærker øget fokus på fleksibilitet

Realtidsdata er højt på dagsordenen i FED, hvor vi gennem forskellige typer living labs tester løsninger. Et af dem er i Høje-Taastrup Kommune, hvor vi flytter energiforbruget med fjernvarme på skoler. Et andet er kølehuse på Aarhus Havn, hvor vi fryser varer, der kan tåle det, lidt længere ned – når der er overskud af grøn strøm, men slukker for strømmen, når energien kommer fra fossile brændsler. Et tredje eksempel er sommerhuse i Blåvand, hvor vi ’oplagrer’ overskud fra vindmøller ved at varme swimmingpools et par grader mere op.

På DTU udvikler forskerne matematiske modeller med hjælp fra data fra vores living labs til brug i de digitale værktøjer, der gør det lettere at udnytte den grønne energi, forklarer professor på DTU Compute Henrik Madsen:

- Når vi har overblikket over data og får dem i realtid, kan vi lave værktøjer, der kan udnytte fleksibiliteten. Det er relativt enkle teknikker, men vi skal lære at udnytte det forskellige steder hos borgeren, på renseanlægget, i supermarkedet osv. Vi kan se, at det kan give en kæmpe økonomisk besparelse, når vi samarbejder om at vende energisystemet på hovedet.

Ifølge professoren begynder der at komme automatiske løsninger på markedet, som kan udnytte realtidsdata, så fx forbrugerne ikke selv skal holde øje med energiprisen, og interessen for at være fleksibel er vokset markant.

- Det er forfærdeligt med krigen i Ukraine, men energikrisen og de høje priser betyder, at folk nu kommer til os og ønsker sådanne løsninger. Så det fremmer den grønne omstilling.

Søren Til Web

Fleksibilitet skal også i spil i EU

Realtidsdata er på vej. Datastrømmene fra de seks living labs i Flexible Energy Denmark-projektet strømmer fx ind og ud af Center Denmark, en digital datahub for energidata, der opsamler data på tværs af hele energisystemet. Allerede i dag kommer nogle data ind på sekund-basis.

Styrken ved Center Denmarks såkaldt datasø er, at man samler data på tværs af forsyningsformer og standardiserer data inden for strøm, fjernvarme og vand, så de kan benyttes på tværs af energisystemet til fleksibilitet og til at udvikle nye digitale værktøjer eller services.

Samtidig kigger Center Denmark og Flexible Energy Denmark ud i Europa og sidder med i de forhandlinger, der lige nu foregår om, hvordan man standardiserer energidata på tværs af landegrænser i forhold til de såkaldt data spaces, der skal lette udveksling af data – herunder data i realtid, som også kan få fleksibiliteten bedre i spil i EU, generelt.

- Vi er med ved bordet i EU for at give input til de fremtidige data spaces, for der kommer ikke en stor samlende platform, der indeholder det hele. Det bliver en masse forskellige platforme, der skal lære at tale sammen. Hvis vi skal understøtte dansk industri og danske virksomheder, er det vigtigt, at vi er med her, for når vi så udvikler nye forretningsløsninger på dansk grund, er de skalerbare på europæiske jord og vil kunne eksporteres til andre lande, siger CEO i Center Denmark, Søren Skov Bording.