Publiceret 19. nov. 2020

AU: De vil omdanne bygninger til termiske batterier og varmelagre

Danmark skal være klimaneutral i 2050. Det kræver store omlægninger af vores forsyningssektor. 

2Flojqjy0dke8aqb 660 440

Opvarmning af bygninger står i dag for hele 40 pct. af Danmarks samlede energiforbrug. Samtidig er 64 procent af alle husstande i dag fjernvarmeforsynede

Hvis Danmark skal i mål med regeringens klimahandlingsplan, hvor målet er klimaneutralitet i 2050 - altså en varmesektor udelukkende drevet af grøn energi, så spiller fjernvarmeforsyningen og den danske bygningsmasse en central rolle i den grønne omstilling. 

Tre ph.d.-projekter fra Aarhus Universitet kan komme til at spille en væsentlig rolle i regeringens klimaplan.

- Ligesom man bruger batterier til at lagre overskudsenergi i elnettet, vil vi bruge den termiske masse i bygninger som et varmelager, der kan reguleres ved hjælp af et intelligent varmestyringssystem, siger ph.d.-studerende Louise Christensen, som arbejder med brugeradfærd og -tilpasning i forhold til det nye system.

Læs den fulde artikel på energy-supply.dk