Publiceret 26. sep. 2019

Ny publikation fra Dansk Energi: Gør elnettet klart til elbilerne

Dansk Energi har, med udgangspunkt i V-LA-K-regeringens målsætning om én million lavemissionsbiler i 2030, analyseret, hvad de grønne biler isoleret set vil kræve af vores eldistributionsnet, og hvad det vil koste i ekstra investeringer, hvis vi skal opretholde samme leveringssikkerhed som i dag.

Elbilerne Kommer

I dag er der politiske mål for alt fra udbygning af vedvarende energi, til hvor mange elbiler, der skal køre på de danske veje i 2030. Men ingen regering eller politisk parti har præsenteret et politisk mål for det, der skal binde det hele sammen – eldistributionsnettet.

Der findes ingen politisk strategi for, hvordan vi sikrer, at elnettet kan muliggøre en elektrificering af danskernes biler. Og intet politisk mål for, hvilken service eldistributionsnettet skal kunne levere i en fremtid med elbiler.

Elnetselskaberne er fuldt indstillede på at løse opgaven. Men det er afgørende, at deres rammer tilpasses fremtidens investeringsbehov.

Eldistributionsnettet spiller en nøglerolle i Danmarks klimaindsats. Dansk Energi anbefaler derfor, at en ny regering, hurtigt efter et valg, fastlægger en selvstændig strategi med konkrete initiativer, der skal sikre, at eldistributionsnettet og ladeinfrastrukturen bliver klart til elbilernes indtog på den økonomisk mest ansvarlige måde.

Til formålet har Dansk Energi som de første i Danmark regnet på, hvad det kræver af vores eldistributionsnet, at danskerne i fremtiden kører elbil og hvor mange ladestandere, vi får brug for.

> Download publikationen