Publiceret 26. mar. 2020

GRIDTECH 26. marts: "Tilsyn åbner for fleksibel nettilslutning"

GRIDTECH bragte 26. marts en artikel, der sætter fokus på, at forsyningstilsynet åbner op for muligheden for fleksibel nettilslutning.

Ladestander Colourbox Aau

"I fremtidens danske energisystem baseret på vedvarende energikilder vil fleksibelt forbrug næppe være til at komme uden om. 

Det har både energiens og forsyningens klimapartnerskab samt Energinet peget på i den forgangne uge, mens brancheorganisationer har spurgt efter det længe. Heriblandt Dansk Energi, der har efterlyst en ordning, som gør det muligt for mindre, el-forbrugende anlæg at skrue ned for forbruget, når der er stor belastning på elnettet. (...)

Kan mindske behovet for netudbygning

Ordningen er baseret på et forslag fra Dansk Energi og giver indtil videre mulighed for, at elnetselskaber kan søge om endelig godkendelse af fleksibilitetsprodukter, der muliggør variationer i netadgangen for forbrugsanlæg på spændinger mellem 10 og 60 kV. Dermed er ordningen en udvidelse af eksisterende fleksibilitetsmuligheder for varmepumper og elkedler. (...)

Det vil ifølge både Forsyningstilsynet og Dansk Energi bidrage til, at ellers nødvendige udbygninger og forstærkninger af distributionsnettet kan blive mindsket. Og den grønne omstilling dermed bliver billigere: 

»Med ordningen kan vi gøre adgangen for nyt forbrug fra nettet både fleksibel og enkel - og på samme tid kan vi gøre den grønne omstilling billigere: Bruger vi elnettet fleksibelt, bliver behovet for flere investeringer mindre, og så bliver det billigere for os alle,« siger Anders Stouge, administrerende direktør i Dansk Energi, i en kommentar på organisationens hjemmeside."

> Læs hele artiklen på pro.ing.dk/gridtech