Publiceret 28. sep. 2020

Dansk Energi: Modernisering af tarifferne i fuld gang

Welder 2654942 1920

Dansk Fjernvarme, Wind Denmark og Brintbranchen foreslår i Finans.dk ændrede eltariffer og vil betale mindre for transport af grøn strøm. Men arbejdet med at modernisere tariffer er allerede godt i gang. Dansk Energi og Energinet arbejder på tiltag, så tarifferne er klar til fremtiden med endnu mere vind og sol og nye forbrugstyper, og inviterer til dialog om de næste grønne skridt.

De danske elforbrugere betaler tariffer til netselskaberne og Energinet. Det dækker omkostningerne til det elnet, der skal sørge for, at alle danskere altid har adgang til strøm. Tarifstrukturen i Danmark har været stabil i mange år. I den grønne omstilling skal vi indpasse store mængder sol og vind i elsystemet. Det stiller nye krav til elnettet. Det giver anledning til at revurdere tarifstrukturen. Det er en opgave, vi har taget på os, og der er også en forventning om, at vi gør det. Her kommer der til at ske rigtigt meget i de kommende år.

Målet er en tarifstruktur, hvor brugerne betaler efter, hvor meget de belaster elnettet, og samtidig belønnes for adfærd, der aflaster nettet og holder omkostningerne til udbygning af elnettet nede. Den enkelte bruger af elnettet kan derved belønnes for sin fleksibilitet, samtidig med at der forsat sikres finansiering af, at alle har sikkerhed for strøm i stikkontakten, når de ønsker det. Det gælder både de små husholdningskunder og de store produktionsvirksomheder.   

Læs den fulde artikel på danskenergi.dk