Publiceret 04. nov. 2020

Dansk Energi: Geografiske tariffer kan forebygge myldretider på elnettet

På elnettet skal der altid være balance mellem forbrug og produktion. Det kan geografiske tariffer være med til at sikre.

Roedsand Vindmoeller Foto Jesper Blæsild SEASNVE

Tariffer på tværs af tid og geografi kan skabe en mere jævn og økonomisk optimal udnyttelse af vores kollektive elnet. Dansk Energi advokerer for hurtig lovliggørelse af geografisk differentierede tariffer, der belønner samspil mellem elnet og borgerenergifællesskaber/industrielle symbioser.

En række elnetselskaber har indført tidsdifferentierede tariffer for at flytte elforbrug bort fra kogespidsen om vinteren, hvor belastningen af elnettet er særlig høj.

Læs den fulde artikel på danskenergi.dk