Publiceret 07. nov. 2019

Dansk Energi: Elnettet har brug for pålidelig fleksibilitet

Vi bringer her et uddrag af artiklen "Elnettet har brug for pålidelig fleksibilitet", skrevet i forbindelse med afslutningen af innovationsprojektet EnergyLab Nordhavn. 

Efter 4½ års forskning, udvikling og demonstration gør EnergyLab Nordhavn klar til at lukke ned, men erfaringerne lever videre og vil bidrage til en grønnere verden. En af de politiske anbefalinger handler om at ændre de danske markedsregler, så der kan komme flere fleksible varmepumpeanlæg ind i fjernvarmesystemet.

Det danske elsystem skal fremover rumme endnu mere vind- og solenergi,  og derfor bliver fleksibelt elforbrug stadig vigtigere både på nationalt og lokalt niveau. Men kan elsystemet stole på, at fleksibiliteten bliver leveret?

Det spørgsmål rejser lead strategy advisor Poul Brath fra Radius Elnet i forbindelse med, at EnergyLab Nordhavn gør status over 4½ års forskning, udvikling og demonstration i et levende storby-miljø.

– Fleksibilitet er et nøgleord, men pålideligheden af denne fleksibilitet er afgørende – uanset hvilken type fleksibilitet, vi taler om, siger Poul Brath og nævner varmepumper, ventilation, køling og elbiler som nogle af de lovende kilder til fleksibelt elforbrug.

Fælles for disse og andre fleksibilitetsaktiver er, at de har et primært formål, som er noget andet end at hjælpe til med, at der er balance mellem produktion og forbrug på elnettet. Varmepumper skal levere varme, ventilationsanlæggene frisk luft, køleanlæggene køling og elbilerne transport.

Det er kun ’restkapaciteten’, der tilbydes på et fleksibilitetsmarked, og hvis ejeren pludselige skal bruge sit anlæg, er det ikke længere på det marked. Derfor er der, påpeger Poul Brath, to parametre, der knytter sig til ethvert fleksibilitets-aktiv: Kapacitet og pålidelighed.

– Hvis fleksibilitet skal være et reelt alternativ til netudbygning, skal vi naturligvis kunne regne med, at den er der, når vi har brug for den. Hvordan vi bedst sikrer det, er et vigtigt udviklingsområde, påpeger Poul Brath.

I EnergyLab Nordhavn har man bl.a. testet et stort batteri og et smart varmepumpeanlæg, der kan levere fleksibel fjernvarme til kunder i området.

Poul Brath håber, at erfaringerne fra EnergyLab Nordhavn kan videreføres til nye projekter - blandt andet via videndeling på tværs af de danske innovationsprojekter på området: 

– Det er en spændende læreproces at være med i et innovationsprojekt. Vi har her fået viden om noget, vi ikke vidste, vi havde brug for viden om, siger Poul Brath, der i øvrigt opfordrer til, at vi i Danmark får skabt et forum for erfaringsudveksling mellem projekter som EnergyLab Nordhavn, EcoGrid 2.0 og Flexible Energy Denmark (FED).

> Læs mere på Dansk Energis hjemmeside

Læs mere

Artiklen blev bragt på Dansk Energis hjemmeside 9. oktober 2019

> Læs hele artiklen her

DELTAGERE I ENERGYLAB NORDHAVN

DTU, Københavns Kommune, By & Havn, HOFOR, Radius, ABB, Danfoss, Nerve Smart Systems, COWI, METRO THERM, Glen Dimplex og PowerLabDK-faciliteterne.