Publiceret 22. jun. 2021

TREFOR Power Grid

Preview COLOURBOX11623980

Om dette Living Lab:

TREFORs Living Lab vil inkorporere en masse værdier for forbrugerne i trekantområdet. Fokus for dette Living Lab er at reducere noget af belastningen på elnettet ved at introducere fleksibilitet.

Fremskridt:

To velegnede testområder er blevet udvalgt: Nr. Bjert og Strib. Begge områder inkluderer transformerstationer, adskillige feeders samt afbryderkasser. Ydermere er der blevet etableret et datalager, som sikrer det rigtige setup for dataoverførsler til Center Denmark.

Der er blevet etableret et samarbejde med hard- og softwarevirksomheden Linc. Sammen med TREFOR er et (understations-overvågningsprogram ?) blevet installeret til at overvåge belastningen på transformerne og temperaturen. Installationen i (understationerne) inkorporerer GSM mhp. kommunikationen og temperatursensorer mhp. transformerne samt de omkringliggende læsere. Formålet med dette er at profilere den termiske respons under høj belastning. Det næste step bliver at installere 20 ’Linc Kits’ for at kunne overvåge elnettet ved sikringsboksenes knudepunkter. I samarbejde med FED-Partner ENFOR og DTU Compute vil TREFOR teste (belastnings-prognosemodeller) med det formål at få et overblik over mulighederne omkring fleksibilitet på elnettet.  

Derudover har TREFOR i samarbejde med FED-partner FlexShape planlagt en pilot. Den overordnede hensigt er at evaluere de følgende to aspekter:

  1. Hvordan adskillige billige smart-plugs (WiFi-forbundne plugs som kunden selv kan installere) kan blive brugt til at føre tilsyn til spændingen i distributionsnettet, og hvordan disse smart plugins kan sammenlignes med dyre specialiseret elnetovervågningsløsninger.
  2. Hvordan husholdninger i TREFORs Living Lab reagerer på kortvarige CO2-udledningsniveauer af den genererede elektricitet i Danmark, når hvert udlednings-niveau får overdraget en bestemt omkringliggende farve.

Det er planlagt, at ovennævnte pilot skal starte i 2021.

FED-partnere i living lab'et

TREFOR Power Grid 

Kokbjerg 30, 6000 Kolding

Contact: Claus Schack Urup, TREFOR

E-mail: clsu@trefor.dk

Phone: +45 26 88 33 84