Publiceret 22. jun. 2021

Høje Taastrup Kommune

Birkenrød Skolen En Face

Om dette Living Lab:

Indendørsklimaet på to skoler vil blive målt tæt gennem ’indoor-climate-meters’ i alle skolernes klasserum. Overordnet set er der visse områder som er tungt belastet af temperaturudsving samt høje CO2-niveauer. De fleste rum får problemer ved peak og ved ekstreme udendørstemperaturer. Kun et fåtal af områderne fungerer optimalt. De fleste af problemerne kommer som følge af den gradvise udvidelse af skolerne, ventilationssystemerne, bygningsstilen samt gamle vinduer.

Fremskridt:

Høje Taastrup Kommunes Living Lab er opdelt i to testområder: Parkskolen og Borgerskolen. Fælles for dem begge er at fokus for 2020 var at etablere et customized setup til skolerne samt etablere dataoverførsel til Center Denmark.

FED-partneren Neogrid har påbegyndt etableringen af et velegnet CTS-setup på Parkskolen samt fået styr på blandesløjfen.

Arbejdet angående testområderne på Borgerskolen startede i Q4 2020. DTU Compute hat sat forbindelser op til diverse sensorer (temperatur, CO2 etc. i klasselokalerne, BEMS med målinger fra varmesystemer etc.) samt aktuatorer (termostater på radiatorer). Eftersom det hele nu er forbundet og testet, har DTU startet eksperimenter på skolen. Qua COVID19-lockdown har det været muligt for DTU at holde eksperimenterne kørende i ekstra tid, og derfor har det altså været muligt at køre eksperimenterne iterativt.

I tillæg til dette er der blevet udviklet en feedback app, hvorpå brugeren kan give input så det bliver muligt at fin-tune den prædiktive models kontrolalgoritmer, eftersom temperaturen, luftfugtighed og luftkvalitet kan variere fra det ene klasselokale til det andet.

Dataoverførsel fra Borgerskolen til Center Denmark er allerede blevet etableret, mens Neogrid, DTU Compute og Center Denmark har arbejdet på etableringen i foråret 2021, og det forventes at dataoverførsel fra Parkskolen bliver etableret når udstyret er klar til det.

FED-PartNERE I LIVING LAB'ET

Høje Taastrup Kommune 

Borgerskolen: Magdavænget 4, 2630 Taastrup 

Fløng skole: Fløng Byvej 24, 2640 Hedehusene

Contact: Morten Koed Rasmussen

E-mail: mortenra@htk.dk 

Phone: +45 43 59 12 23